Energiebespaarfonds

U wilt uw energiekosten verlagen maar wil niet uw volledige geldreserve investeren. Hiervoor heeft de overheid een oplossing geboden in het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds bied u de mogelijkheid tegen een gereduceerd rentetarief de investering te doen. Let hierbij wel op dat wanneer het gaat om zonnepanelen u maximaal 75% van de hoofdsom kunt besteden aan zonnepanelen. In het kort komt het er op neer dat u buiten de zonnepanelen nog een maatregel meer zult moeten nemen. Hierin zijn meerdere mogelijkheden waarin we u graag adviseren. Een gecombineerde aanschaf van zonnepanelen met andere energie besparende maatregelen geeft uiteindelijk ook het hoogste rendement.
 

Provincie Overijssel

Voor woningeigenaren uit de provincie Overijssel is nog een voordeel te behalen. De provincie heeft een bijdrage gedaan in het nationaal energiebespaarfonds waardoor de korting op de rente gegeven kan worden. Door de korting van van 0,6% komt de uiteindelijk te betalen rente voor een looptijd van 10 jaar op 1,9%.

Voor meer informatie gaat u naar www.energiebespaarlening.nl.