Wij verzorgen graag uw btw teruggave zonnepanelen
Eigenaren van zonnepanelen
Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u op aanschaf en installatie de btw terugvragen van de Belastingdienst. De belastingregel is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Consumenten die op of na 20 juni 2013 zonnepanelen laten installeren kunnen van deze regels profiteren. In de toekomst kan de huidige kortingsmogelijkheid verdwijnen. Er wordt op Europees niveau gesproken over aanpassing van de regels. 
 

BTW teruggave zonnepanelen?
In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt btw aangifte doen, maar in de praktijk hoeven particulieren niets te doen. Als de belastingdienst niets verneemt, krijgt u als particulier automatisch ontheffing van btw aangifte op grond van de zogenaamde “Kleine Ondernemersregeling”. In de praktijk vallen alle particulieren onder deze regeling.
Doet u niets, dat mag, maar dan krijgt u ook niets.
Formeel bent u ondernemer vanaf het moment waarop u begint met stroom leveren aan het net. Dit is vanaf de dag van installatie. Dit levert u een voordeel op. U kunt hierdoor namelijk de btw die u betaald heeft op de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terugvragen. Wel dient u dan ook btw af te dragen over de stroom die u, tegen een vergoeding, terug levert aan uw energiemaatschappij. 
 

Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een btw bedrag van bijvoorbeeld € 800. De zonnepanelen zijn niet geïntegreerd, u kunt daarom het hele btw bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. Als de zonnepanelen een capaciteit van 2800 Wp hebben is de berekening als volgt:

Verschuldigde btw € 60,-

Voorbelasting € 800,-
Terug te ontvangen btw € 740,- 
 
Wat kunnen wij voor u doen?
Zijn er bij u zonnepanelen geplaatst waarvan u wél de btw wilt terugvragen, maar geen administratieve rompslomp wil, dan kunnen wij de btw aangifte voor u verzorgen. 
Wij schrijven u bij de Belastingdienst in als ondernemer voor de btw.
Let op: De aanvraag dient uiterlijk voor het einde van de maand, na het kwartaal van aanschaf van de zonnepanelen te gebeuren. Gebeurt dat niet op tijd, dan kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat u de btw over de aanschaf- en plaatsingskosten niet terugkrijgt.
Vervolgens verzorgen wij de aangifte. In de aangifte die gaat over de periode waarin de factuurdatum van uw zonnepanelen valt, brengen wij de btw op de zonnepanelen in aftrek. Daarnaast geven wij aan wat u heeft verdiend met uw zonnepanelen. Voor dit bedrag gelden de volgende bedragen welke vastgesteld zijn door de Belastingdienst:

Af te dragen btw per jaar en het opwekvermogen:
€ 20         0 – 1000 Wattpiek per jaar
€ 40    1001 – 2000 Wattpiek per jaar
€ 60    2001 – 3000 Wattpiek per jaar
€ 80    3001 – 4000 Wattpiek per jaar
€ 100  4001 – 5000 Wattpiek per jaar
€ 120  5001 – 6000 Wattpiek per jaar

In de jaren die volgen na het jaar van aanschaf dient u jaarlijks het btw bedrag af te dragen. Dit bedrag hoeft u niet te betalen omdat het bedrag lager is dan de grens van de zogenaamde “Kleine Ondernemersregeling” (€ 1.345). Wij vragen voor u daarom ook gelijk ontheffing aan van het doen van aangifte bij de Belastingdienst. 
 

ZZP’er? Let op!
Particulieren die al ondernemer zijn, zogeheten ZZP’ers, kunnen ook de btw terugvragen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Maar voor hun is het niet vanzelfsprekend dat ze daarna gebruik kunnen maken van de “Kleine Ondernemersregeling”. Immers: een reeds bestaande ondernemer, die zonnepanelen gaat exploiteren krijgt een extra btw activiteit?naast zijn reeds bestaande activiteiten. Voor de “Kleine Ondernemersregeling” is het totaalbedrag van alle btw activiteiten van belang; als dit hoger is dan 1345 euro per jaar krijgt u geen ontheffing van de aangifteplicht.

Let op: Staat de energienota op naam van uw partner, dan kunnen we de btw wél terugvragen. 
 

Teruggave laten doen
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten omtrent het terugvragen van btw op de aanschaf van zonnepanelen, dan kunt u het machtigingsformulier invullen.

Wilt u meer informatie over de btw en zonnepanelen? Neem dan contact met ons op T. 0572-367918 en vraag naar Herik Super of mail naar administratie@dijkmanenergysystems.nl.