‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’


Vanaf 1 juli 2014 is de regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ aangepast. Met deze regeling kunt een een bijdrage krijgen voor het verwijderen van asbest op uw dak en het plaatsen van zonnepanelen. Tot 31 oktober 2016 kan er subsidie aangevraagd worden.

Er zijn 3 verschillende doelgroepen die gebruik kunnen van maken van de subsidieregeling.

U bent agrariër; klik hier
U heeft een agrarisch bedrijf gehad; klik hier
U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok; klik hier
De regeling ziet er als volgt uit:

€4,50 subsidie per m2 asbest dak
De sanering moet samengaan met het terugplaatsen van zonnepanelen
Er is tenminste 250m2 te saneren asbest dak
Het saneren van asbest daken van gebouwen met een nevenfunctie is mogelijk, mits deze binnen het bouwblok valt
Er moet minimaal 5kW-piek zonnepanelen geplaatst worden.
Meer informatie over de subsidieregeling vind u op www.asbestvanhetdak.nl

De provincie Overijssel kent ook een regeling voor het verwijderen van asbest van bedrijfsdaken op industrieterreinen. Meer informatie over deze regeling vind u hier.