Subsidie Zonneboiler ISDE

Bekijk HIER onze zonneboiler systemen

Subsidie Zonneboiler

Met de subsidie zonneboiler of wel: Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten zoals subsidie zonneboiler voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. De verwachting is dat de regeling in december 2015 wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Wanneer kunt u de subsidie zonneboiler aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die we vanaf 4 januari 2016 op deze site publiceren.

Publicatie in de Staatscourant leidend
Op dit moment is de subsidieregeling nog niet gepubliceerd. De regeling is van kracht na publicatie in de Staatscourant. U kunt tot die tijd geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie op www.rvo.nl/isde en aanverwante mijn.rvo.nl website. De inhoud van de publicatie in de Staatscourant is leidend.

Voorwaarden Subsidie zonneboiler particulier:

U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:
 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • biomassa ketels
 • pelletkachels
Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen.

Hoe werkt het?

 • U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
 • U dient vervolgens via mijn.rvo.nl de aanvraag in, uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten.
 • U kunt geen voorschot krijgen.
 • U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 • De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.
Voorwaarden voor particulieren
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een aanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.
Een voorbeeld…

Freek Jansen wil een zonneboiler op zijn zolder. De koopovereenkomst voor het apparaat is aangegaan op 15 januari 2016. Vanaf dit moment heeft Freek 3 maanden de tijd om subsidie aan te vragen, dus tot 15 april 2016. Binnen deze 3 maanden moet het apparaat zijn geïnstalleerd, in gebruik zijn genomen en zijn betaald. Dit moet hij aantonen bij de digitale subsidieaanvraag.

Tip: Maak goede afspraken met uw installateur. Na het overschrijden van de termijn van 3 maanden vervalt namelijk het recht op subsidie.

Aanvragen
U kunt vanaf 4 januari 2016 om 9.00 uur een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een DigiD voor nodig. Heeft u die nog niet? Vraag deze aan.

Voorwaarden subsidie zonneboiler zakelijk:

U kunt als zakelijke aanvrager subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:
 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • biomassa ketels
 • pelletkachels
Bent u een zakelijke gebruiker?
De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:
 • zelfstandig ondernemers
 • bedrijven
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
 • woningcorporaties
 • ondernemers in de land- en tuinbouw
 • maatschappen
 • stichtingen
 • verenigingen
Ook zakelijke partijen uit het buitenland kunnen in aanmerking komen. Zij kunnen contact met ons opnemen voor het doen van een aanvraag. Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen geen subsidie aanvragen.

Hoe werkt het?
 1. U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen.
 2. Dien eerst bij ons de subsidieaanvraag in. Dit kan online via mijn.rvo.nl.
 3. U gaat pas verplichtingen aan (een koopovereenkomst aangaan) nadat wij goedkeuring hebben verleend.
 4. Na onze goedkeuring mag u het apparaat aanschaffen en installeren. Vooraf kunt u natuurlijk wel een offerte bij leveranciers opvragen.
 5. Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie.
 6. U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.
 7. Daarna betalen wij de subsidie of het restant daarvan aan u uit.
Voorwaarden
Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.
 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.
Een voorbeeld

U wilt 20 zonneboilers en 2 warmtepompen aanschaffen. De zonneboilers kunt u in één subsidieaanvraag indienen. Voor de 2 warmtepompen dient u ook een subsidieaanvraag in.

Aanvragen
Aanvragen kan online via mijn.rvo.nl. Dit kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U kunt ook iemand machtigen de aanvraag namens u te doen.